mapa strony   |

W ramach realizacji projektu "Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego motorem regionalnej i krajowej gospodarki opartej na wiedzy" programem stypendialnym objęci są wyłącznie studenci, którzy rozpoczęli studia na kierunku zamawianym Informatyka, w roku akademickim 2009/2010.

Jednocześnie informujemy, że Uniwersytet Ekonomiczny czyni starania o pozyskanie środków finansowych, które umożliwią przyznawanie stypendiów studentom podejmującym studia na kierunku Informatyka w kolejnych latach.

W dziale aktualności oraz pliki do pobrania są dostępne bieżące informacje dotyczące przyznawania stypendiów.