mapa strony   |

Staże - informacje ogólne

W ramach realizacji projektu "Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego motorem regionalnej i krajowej gospodarki opartej na wiedzy" organizowane są płatne staże studenckie.

Program stażowy przeznaczony jest wyłącznie dla studentów kierunku zamawianego Informatyka, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2009/2010.

 

Regulamin staży studenckich

Procedura ubiegania się o staź

Formularz wstępnego zgłoszenia na staż

Oświadczenie

 
Realizacja staży studenckich ma na celu zapewnienie studentom bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pracodawcami oraz pozyskanie pierwszych doświadczeń zawodowych
i wzmocnienie kompetencji studentów zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Staże realizowane w ramach projektu "Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego motorem regionalnej i krajowej gospodarki opartej na wiedzy" są odpłatną trzymiesięczną formą praktycznego zdobycia wiedzy przez studentów, minimalny wymiar czasu pracy stażysty - 15 godzin tygodniowo. Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad Stażystą w firmie sprawuje Opiekun wyznaczony przez Pracodawcę. W jego trakcie Stażysta zobowiązany jest do rozwiązania wcześniej uzgodnionego z Pracodawcą i Koordynatorem Projektu zadania. Zaliczenie stażu będzie potwierdzone stosownym zaświadczeniem.

Staże będą realizowane w dwóch edycjach:

  • I edycja przewidziana jest w terminie od 1 sierpnia do 31 października 2011 roku,
  • II edycja przewidziana jest w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia 2012 roku.