mapa strony   |

UPC Polska Sp. z o. o.

1) Dział Jakości i Rozwoju - 1 staż

W okresie stażu stwarzamy możliwość:

 • nabycia umiejętności praktycznych przy wykonywaniu zadań związanych z:
  • koordynacją procesu obsługi zgłoszeń raportowych: komunikacja w zakresie uszczegółowienia wymagań( zakres danych oraz prezentacja graficzna)
  • dokumentacji administracyjnej związanej z raportowaniem(przygotowanie karty raportu, karty wskaźników)
  • podstawową obsługą systemów raportowych (Brio, Reporting Services) oraz zapytań SQL (MSSSOL, Oracle)
  • przygotowaniem graficznym danych na potrzeby prezentacji (analizy, zestawienia);
 • poznania przepisów prawa telekomunikacyjnego, konsumenckiego oraz procedur wykorzystywanych przez pracowników Działu;
 • poznania nowoczesnych technologii (systemy informatyczne, specjalistyczne oprogramowania, nowoczesna komunikacja wewnętrzna itp.) oraz środowiska pracy w dużej organizacji.

Oczekiwania wobec kandydatów/kandydatek:

 • umiejętność obsługi komputera i programów MS Office ( dobra znajomość Excel),Internetu;
 • mile widziana znajomość/zainteresowanie aplikacjami raportowymi (Brio, Access);
 • komunikatywność, dokładność i skrupulatność w pracy na dużej liczbie danych.

Warunki organizacji stażu:

 • forma wynagrodzenia – stypendium stażowe płatne ze środków Projektu
 • okres trwania: 3 miesiące , I edycja
 • dni i godziny stażu - od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00
 • wymiar godzinowy: mile widziana dyspozycyjność w wymiarze 40 godzin tygodniowo
 • miejsce stażu: Biuro Regionalne UPC w Katowicach, ul. Murckowska 14c
 • wymagane dokumenty: cv oraz list motywacyjny


2) Dział Przetwarzania Danych - 1 staż

W okresie stażu stwarzamy możliwość:

 • zdobycia doświadczenia przy wprowadzaniu informacji oraz wszelkich zmian w systemach informatycznych (Kenan, Kenan Fix, C –Spire, Remedy, Techsupport, SEZ, EDM)
 • przygotowywanie baz danych pod korespondencję seryjną
 • aktualizowanie informacji o akcjach promocyjnych, cenniku usług, ofercie programowej
 • poznania przepisów prawa telekomunikacyjnego, konsumenckiego oraz procedur wykorzystywanych przez pracowników Działu;
 • poznania nowoczesnych technologii (systemy informatyczne, specjalistyczne oprogramowania, nowoczesna komunikacja wewnętrzna itp.) oraz środowiska pracy w dużej organizacji.

Oczekiwania wobec kandydatów / kandydatek:

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office: Word, Excel, Outlook),
 • dokładność, sumienność przy wprowadzaniu danych

Warunki organizacji stażu

 • forma wynagrodzenia – stypendium stażowe płatne ze środków Projektu
 • okres trwania: 3 miesiące , I edycja od 1 sierpnia 2011r.
 • dni i godziny stażu - od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00
 • wymiar godzinowy: mile widziana dyspozycyjność w wymiarze 40 godzin tygodniowo
 • miejsce stażu: Biuro Regionalne UPC w Katowicach, ul. Murckowska 14c
 • wymagane dokumenty: cv oraz list motywacyjny


3) Dział Aktywacji - 1 staż

W okresie stażu stwarzamy możliwość:

 • nabycia umiejętności praktycznych przy wykonywaniu zadań:
  • związanych z aktywacją usług cyfrowych UPC (Internet, Telefon, Telewizja Cyfrowa), zapewniających technikom i instalatorom wsparcia telefonicznego w procesie instalowania usług,
  • dotyczących weryfikacji parametrów pracy modemów kablowych,
  • polegających na telefonicznej obsłudze klientów,
 • poznania przepisów prawa telekomunikacyjnego, konsumenckiego oraz procedur wykorzystywanych przez pracowników Działu;
 • poznania nowoczesnych technologii (systemy informatyczne, specjalistyczne oprogramowania, nowoczesna komunikacja wewnętrzna itp.) oraz środowiska pracy w dużej organizacji.

Oczekiwania wobec kandydatów/kandydatek:

 • umiejętność obsługi komputera i programów MS Office( dobra znajomość Excel),Internetu;
 • komunikatywność, łatwość i swoboda wypowiedzi

Warunki organizacji stażu

 • forma wynagrodzenia – stypendium stażowe płatne ze środków Projektu
 • okres trwania: 3 miesiące , I edycja od 1 sierpnia 2011r.
 • dni i godziny stażu - od poniedziałku do piątku, od 10.00 do 18.00
 • wymiar godzinowy: mile widziana dyspozycyjność w wymiarze 40 godzin tygodniowo
 • miejsce stażu: Biuro Regionalne UPC w Katowicach, ul. Murckowska 14c
 • wymagane dokumenty: cv oraz list motywacyjny


4) Dział Kontroli Instalacji Serwisu Abonenckiego - 1 staż

W okresie stażu stwarzamy możliwość:

 • nabycia umiejętności praktycznych przy wykonywaniu zadań :
  • związanych z telefonicznym umawianiem klientów na wizyty weryfikujące jakość wykonania instalacji i serwisu abonenckiego,
  • związanych ze wsparciem telefonicznym techników przeprowadzających kontrole w terenie,
  • weryfikacji parametrów sygnałowych urządzeń CPE pracujących w sieci kablowej (modem kablowy, dekoder cyfrowy)
  • aktywacji usług cyfrowych UPC
 • poznania przepisów prawa telekomunikacyjnego, konsumenckiego oraz procedur wykorzystywanych przez pracowników Działu;
 • poznania nowoczesnych technologii (systemy informatyczne, specjalistyczne oprogramowania, nowoczesna komunikacja wewnętrzna itp.) oraz środowiska pracy w dużej organizacji.

Oczekiwania wobec kandydatów/kandydatek:

 • umiejętność obsługi komputera i programów MS Office( dobra znajomość Excel),Internetu;
 • komunikatywność, łatwość i swoboda wypowiedzi

Warunki organizacji stażu

 • forma wynagrodzenia – stypendium stażowe płatne ze środków Projektu
 • okres trwania: 3 miesiące , I edycja od 1 sierpnia 2011r.
 • dni i godziny stażu - od poniedziałku do piątku, od 10.00 do 18.00
 • wymiar godzinowy: mile widziana dyspozycyjność w wymiarze 40 godzin tygodniowo
 • miejsce stażu: Biuro Regionalne UPC w Katowicach, ul. Murckowska 14c
 • wymagane dokumenty: cv oraz list motywacyjny